Witaj na stronie poświęconej wolnym i niezależnym badaniom naukowym. Nie zapomnij wesprzeć projektu non klikając about .

FEATURED PROJECTS

01/23

Fizyka fal krzywych . Fizyka chaosu .Bada wszelkie obiekty krzywe i nieharmonijne przejawy sił przyrody które istnieją zepchnięte na margines wszechświata. Jednak chaos na nas wpływa .Spizyczne zjawiska to także katastrofy przyrodnicze ,powodzie ,huragany . To są ruchy krzywe nieharmoniczne. Wszystko co odbiega od prostolinijnego ruchu fal i prostych zjawisk  które bada fizyka. SPIZYKA otwiera przed nami zagadki .Wszelki ruch może być krzywy albo prosty. Wszystko s ię rusza  ,nic nie stojii w miejscuu ---powszechny wariabilizm,ruch był już głoszony w starożytności. Ruchy fal krzywych nie były dotąd badane lecz ich istenienie jest logiczne. WSZYSTKO CO ODBI EGA OD TRADYCYJNEGO WZORCA FIZYKI i łamie klasyczne zasady to spizyka . TO TAK ŻE NOWA N A UKOWA METAFIZ YKA druga  obok IDEALISTY KI opisującej z pozycjii filozofii metafizykę. SPIZYKA jest ścisła i będzie tworzyć wzory  tłumaczące zjawiska nadprzyrodzone  bo te fiz y ka nie ujm u je . WSZYSTKIE ZJAWISKA NADPRZ YR ODZONE to ruchy fal krz ywych wychodzących i odbijających od prostej linii  klasycznej fizyki. TE FALE KRZYWE musim y nauczyć się wpierw rejestrować za pomocą pierwszych spizytorów -----opisujących ruchy nadprzyrodzonych zjawisk . SPIZYKA OBEJMUJE MATERIĘ DRUGĄ  ,tą lepszą idealną ,duchową . WSZYSTKO JEST FALĄ. SPIZYCY wytłumaczą nam także życie pozagrobowe.Spizyka to fizyka przez duszę F

​​

1Fizyk na sekundę to prędkość z jaką porusza się zwykły idealista.

1i = 1F/s

1I = 3F/s

1I=300 fozonów/s

Jedna Idea porusza się z prędkością 300 fozonów na sekundę

Fozony są szybsze niż fotony to prędkość w jakiej mierzy się myśli.Myśli poruszają się z prędkością fozonową i docierają na krańce wszechświata w jednej chwili. Albo przenikają materię i docierają do naterii nad materią.

1F jeden idealny fizyk równa się trzy odkrycia na dobę

1F =3Eureka

Fizyków mierzymy w Eurekach i w heurykach - 1f=3h 

heureki są odkrywane przez dialektyków czyli wyższą półkę filozofów

02/23

bada drgania duszy w jednostkach - vonach

03/23

w 2018 odkryto HELIOZOFIĘ (MILCZARSKI VON)-która będzie pamiętana do końca istnienia naszej planety mądrość słoneczną . W 2019 odkrył GEOZOFIĘ (Mądrość ziemi która jest taka że ziemia wie kiedy wybuchnąć gniewem z szczytu wulkanu kiedy zesłać na ludzi potop a kiedy ich wszystkich wykarmić. I kiedy przyjąć na swoje łono nasiona zbóż . w 2019 odkrył też na nowo Kosmozofię (mądrość kosmosu od pitagorasa z Samos ład ,porządek. W VI w p.n.e Pitagoras pierwszy raz użył słowa  filozofia. W XXVIIIw od założenia Romy Milczarski von odkrył trzy nowe i konkurencyjne dla filozofii dziedziny i stał się pierwszym nowożytnym heliozofem ,geozofem ,kosmozofem którą to katedrę kosmozofii chce mieć jako katedra Milczarskiego von na UW

następnie na nowo odkryłem chronosozofię mądrość czasu I ODKRYŁEM CHRONOSFERĘ KTÓRA JEST WIELKIM DIALEKTYCZNYM TWOREM aLBO DIALEKTYCZNĄ ISTOTĄ  .

01

baterie słoneczne dla nas

energia słoneczna powinna być darmowa . BUDUJMY ELEKTROWNIE SŁONECZNE Przyszłość to darmowa energia fotonowa.

02

nowołacina polska

powstała w 2018 . Powstały już amoreski - krótkie wiersze miłosne - najkrótsze formy . 

POLIA

-------------------

Risko Skorko !

Otisgen frukto

opirridio tree

Polia- ma auspitlife

ma unidoria

NAUKOWA METAFIZYKA. To odpowiedź na prolegomenę Kanta i pytanie o metafizykę jako naukę ,pierwsza naukowa metafizyka. Posługuje się pojęciami i metodą majeutyczną i jest systemem nowym - bo pojęcia Platońskie zastąpiłem nową treścią równie prawdziwą. Bada świat idejii ,klasyfikuje idee ,określa je ,bada same idee i idee prawdy stawia przed inne .Bada samą prawdę. Bada to co po drugiej stronie . Idealistycy to nowa szkoła post platońska po grecka druga wielka szkoła filozofii po greckiej - polska . POWSTAŁA BOWIEM W POLSCE i jest polską nauką o znaczeniu kosmicznym.

03

apodyktyka

sztuka rozkazywania i wydawania poleceń (ROZKAZÓW) - coś dla trepów i władców

synapsistika-synapsystyka

puzyka - muzyka ptaków .Pussy po ang pliszka szara - mały ptak . Od pliszki wzięła swą nazwę Puzyka wymyślona przez Milczarskiego von który sam jest też puzykiem - wydaje odgłosy formalnie doskonałe .

pussiken - bird muzik

medycyna elektronowa i fotonowa -wreszcie będzie leczyć ludzi rośliny i zwierzęta bezinwazyjnie

ciemny ośrodek mowy - ciemny ośrodek mowy (odkryty 17 lipca 2018 przez Milczarskiego von - mogą z niego płynąć głosy niewerbalne jak np kichanie czy bekanie

syntaktyna ,synektyna i synaktyna- nowe neuroprzekaźniki

IMIONA ŻEŃSKIE polskołacińskie odkryte 29 lipca 2018r :

Valia 
Palia - XXIw nowe polskie imiona żeńskie
Dalia 
Kalia
Malia 
Alia 
Elia 
Ilia
Isia 
Esia 
Ulia 
Dulia 
Fyrkonia 
Salonia 
Salia 
Sylia 
Wilia 

nowe wyrazy do słownika PWN 

styliczny - (opierający się na czystej formie ,czysto formalny ,doskonały ,idealny)

twór formalny w formie utworzony I

 wierzący w nią ,głęboko formę uznający wyznawający i wierzący w czystą formę jak WITKACY (tylko ją mętnie opisał ). Coś stylicznego wychodzi z czystej formy .JEST DOSKONAŁE FORMALNIE 

stykliczny - połączony z dwóch różnych układów ...zawierający w sobie DUALIZM

synkromatyczny - łączący sprzeczne idee

synkromatyda - coś albo ktoś co łączy dwie sprzeczne idee


 

valia - wartość inaczej bardziej lingwistycznie .To wartość w najwyższym stopniu LINGUNOMATYCZNA UJĘTA LINGUĄ i spojeniem łaciny z polszczyzną 

skolan - nowy pierwiastek

nowe miary :

stopa - 10m

stadion 100m

CONTACT US:

PRAWO ZROZUMIENIA albo pierwsze prawo stoika Milczarskiego von

11 praw STOIKA MILCZARSKIEGO von

1

TRZEBA BRAĆ WSZYSTKO na zimny rozum.

drugie prawo stoika 
NIE TRZEBA SIĘ DENERWOWAĆ

trzecie prawo stoika 

INNI TEŻ MOGĄ ŹLE WYGLĄDAĆ

czwarte prawo stoika

NAŚLADUJ KAMIEŃ

piąte prawo stoika

-mam prawo do błędów

szóste prawo stoika Milczarskiego von

-Każdy jest inny

siódme prawo stoika

-przynajmniej nie jestem głupi

ósme prawo stoika

Mądrość jest czasami zbędna

dziewiąta zasada stoika

Idź zawsze prosto

dzisiąta zasada stoika
powietrze czyni lekkim 

jedenasta zasada stoika

MOGĘ BYĆ BOGIEM 

wYKORZYSTAJ WSZYSTKo (CYNIZM PRAKTYCZNY)

ZJEDZ CO TRZEBA I WYPIJ I PRZYĆPAJ (NUTA EPIKURA)

 NIE BÓJ SIĘ WSZYSTKIEGO I WSZYSTKICH (CYNIZM LAKOŃSKI)

IDŹ ZAWSZE Z GÓRY (ZASADA LEONIDASA NAJWIĘKSZEGO GENERAŁA I STRATEGA WSZECHCZASÓW który walczył 11 sierpnia (DATA MOICH URODZIN) pod Termopilami. Wcześniej grecy wygrali pod Maratonem. 

CIAPATY PRAWIE GARBATY - POLAK O ARABIE

JEDZ ZE SMAKIEM TYLKO CZYSTYMI RĘKAMI (ZASADA SMAKU MILCZARSKIEGO VON)

ŚPIEWAJ O GRECJII (ZASADA MUZYKI PITAGOREJSKIEJ)

 

prawa neoepikureizmu Milczarskiego von (10:26 AM 22 IV 2019)

1 JEDZ ,PIJ I ĆPAJ
2 DBAJ O LOGOS I O PRZYJEMNOŚCI
3 NIE PRZEJMUJ SIĘ ŻADNĄ STRATĄ bo wszystko do nas kiedyś wróci
4 GIŃ I UMIERAJ W KAŻDEJ CHWILI
5 ŻYJ WIECZNIE
6 nie urodziłeś się po to żeby cierpieć
7 jesteśmy podobni bogom
8 mamy dużo do zdobycia
9 niczego nie trzeba w życiu tracić
10 Czasami nic nie tracimy tylko nam się wydaje
11 ROZUM LUBI CZAS
12  myśl szybciej a dokładniej
13.uwierz że możesz wszystko
14 Każdy może być dobry
15 Uciekaj przed losem
16 Nie bój się śmierci
17 Pokonaj strach i niemoc
18 uwierz w cuda i w idee które są wieczne i starsze od Bogów
19 Bądź mądry przed szkodą
20 naśladuj polaków
21 żyj z dumą o przodkach

Wielkie liczby

po centylionie są odkryte przez Milczarskiego von

centyliard

-naturalion

=naturaliard

=naturalen

-naturalin

-naturalyn

-naterial

i naterialność - SPIZYKA JĄ ZMIERZY początkowo w vonach

poziom NATERIALNY znajduje się nad materią

Rak

jeśli tam jest rak to tego się nie wycina

bo to jeszcze może wyzdrowieć w 100 procentach

wystarczy że tylko larwa zrzci swą skórę

i przygotuję całkiem nową i inną żyłę

o której nie wiedział nawet komputer

spokojnie ja jestem na swym statku

i wiem że przedmioty mają duszę

i wiem że to wy 

a to biologia i pani od BIOLOGII

I MOJA KLASA UMARŁA 

PROFESORÓW Z PRZEDWOJENNĄ MATURĄ

którą w polsce napiszą za 3 lata wszyscy uczniowie

i będą identyczne jak w latach dwudziestych 

gdy Lwów

to był cały świat

logos wraz z RES PUBLIKĄ 

URZĄDZIŁ GETTO ŁAWKOWE  

energy=power+mass /temperature plus time 

 

 

chirurgia , kardiochirurgia i psychiatria zostqją  przez Milczarskiego von oskarżone o największe barbażyństwo i zdymisjonowane do rangi pseudonauk

a w 2019 ukazał się już non 2 (link)

https://noweodkrycianaukowe2.blogspot.com/


 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now